Varför ska du välja Stadsnät i Åmål AB (SÅAB)?

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät – framtidens nät!

Stadsnät i Åmål AB tar ansvar för fiberutbyggnaden i hela Åmåls tätort och är Åmålsbornas eget fiberbolag där dina investeringar stannar lokalt.

Genom en anslutning till stadsnätet i Åmål får du en framtidssäkrad och stabil uppkoppling med hög hastighet.

  


Vi erbjuder ett så kallat öppet nät där flera tjänsteleverantörer har möjlighet, på lika villkor, att leverera tjänster. Du som ansluten kund har möjlighet att välja den leverantör i nätet som du tycker erbjuder bäst tjänst, utifrån dina önskemål och dina behov. Ett öppet nät innebär ett flexibelt och fritt användande för dig som konsument!

Vid anslutning av flerbostadshus/bostadsrättsförening erbjuds möjligheten att låta varje hushåll själva beställa det som passar dennes behov och önskemål om bredbandstjänster.


I anslutningsavtalet till Stadsnätet har Du som villaägare möjligheten att välja en förberedande anslutning till fastigheten, en så kallad passiv/vilande anslutning, men då utan möjlighet att nyttja nätets fibertjänster. Du har dock alltid möjligheten att aktivera din anslutning i efterhand.

Vid val av aktiv anslutning driftsätts din villa i samband med installation och du har möjlighet att teckna fibertjänster hos någon av våra tjänsteleverantörer och nyttja anslutningen direkt. 

 

 


Sidan uppdaterad 2019-01-22

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress:
Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL

Postadress:
Box 32, 662 21 ÅMÅL

Fakturaadress:
PEPPOL-adress 0007:5567087530