Varför ska du välja Stadsnät i Åmål AB (SÅAB)?

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät – framtidens nät!

Stadsnät i Åmål AB tar ansvar för fiberutbyggnaden i hela Åmåls tätort och är Åmålsbornas egna fiberbolag där dina investeringar stannar lokalt.

Genom en anslutning till stadsnätet i Åmål får du en framtidssäkrad och stabil uppkoppling med hög hastighet.

      

Öppet nät

Vi erbjuder ett så kallat öppet nät där flera tjänsteleverantörer har möjlighet, på lika villkor, att leverera tjänster. Du som ansluten kund har möjlighet att välja den leverantör i nätet som du tycker erbjuder bäst tjänst, utifrån dina önskemål och dina behov. Ett öppet nät innebär ett flexibelt och fritt användande för dig som konsument!

När installationen och driftsättning är klar har du möjlighet att teckna fibertjänster hos någon av våra tjänsteleverantörer och nyttja anslutningen direkt.

Robust Fiber

Stadsnät i Åmål AB har erhållit certifiering inom Robust Fiber.

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning för företag som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Vägledningen beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät.

Att vara ett certifierat företag inom Robust Fiber innebär att företaget arbetar enligt konceptet Robust Fiber. Ett certifieringsmärke visar därmed att att ett företag förbundit sig att följa den branschstandard för fiberförläggning som gäller.

Vill du veta mer om Robust Fiber och vad det innebär kan du läsa mer på robustfiber.se!


                            

 

 

 


Sidan uppdaterad 2020-10-20

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress:
Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL

Postadress:
Box 32, 662 21 ÅMÅL

Fakturaadress:
PEPPOL-adress 0007:5567087530

 Vykort - Framtidens nät finns i Åmål

SÅAB vykort - "Framtidens fibernät finns i Åmål" pdf (pdf 1,8 MB)