Varför fiber?

Vi blir allt mer beroende av en bra internetuppkoppling och allt fler väljer att ansluta sin fastighet till fiber. Fördelarna med fibern är många, framförallt den höga kapaciteten och jämna hastigheten den erbjuder. Din fastighet får en framtidssäkrad kommunikationslösning med både nytta och nöje.


Med en bra och stabil uppkoppling är det idag enklare att sköta utbildningen på distans, arbeta hemifrån när möjligheten ges och behålla kontakten med familj och vänner som bor på andra sidan jorden. Alla i familjen kan använda datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater samtidigt utan att farten går ner eller att bilden hackar.

Med fiber är ditt hem också väl förberett för framtidens välfärdstjänster. Det kan till exempel handla om trygghetslarm och e-hemtjänst i omsorgen.

Det är svårt att säga hur länge anslutningsalternativen till fiber kommer finnas kvar eller vad som kommer att ske i framtiden. Det nuvarande fasta nätet som är uppbyggt av kopparledningar kommer med stor sannolikhet att läggas ner successivt. Nedmontering pågår redan runt om i Sverige, även på landsbygden i Åmåls kommun.
Fördelen med att använda ett mobilt bredband är ju självklart att man kan ta med sitt internet hemifrån, medan nackdelen är att stabiliteten för de mobila bredbandslösningarna ofta är otillfredsställande och räckvidden är begränsad. De mobila näten byggs ut i Sverige idag och man tror att 4G kommer kunna fungera som bra komplement till fasta förbindelser framtiden.

Bredband - samlingsnamn för flera tekniker

Det talas mycket om digital utveckling och bredband idag. Men det är inte så självklart vad som är vad och vad skillnaden är mellan alla olika begrepp. Låt oss reda ut några grundbegrepp!

Bredband är ett samlingsnamn för flertalet tekniker för snabb datakommunikation - snabbt internet. Teknikerna för bredband är fiber, xdsl, radiolänk och 3G/4G.

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett hölje och vanligtvis också av ett skyddande skal. Fiberoptik används i all form av dataöverföring: Internet, TV, telefoni, larm, fastighetsstyrning mm.
Fibern ligger även till grund för annan infrastruktur. Man fibrerar till exempel telestationerna för ADSL och masterna för 4G-nätet eftersom fiber kan hantera stora mängder data.
Kapaciten är väldigt hög och det är ändutrustningen som styr vilken överförningshastighet du kommer upp i.

xDSL omfattar flertalet DSL-tekniker, där de mest kända är adsl och vdsl och där den senare är en utveckling av den förra avsedd att förbättra hastigheten upp- och nedströms. Dataöverföringen sker via telenätets kopparledningar. Kapacitet för ADSL beror på avstånd mellan telestationen och kvaliteten på kopparnätet. 

Radiolänk innebär att radiovågor sänds mellan två paraboler (jämför TV-satellitparaboler). Signalen är mycket koncentrerad och kräver fri sikt.

3G/4G även kallat mobilt bredband. Dataöverföringen sker trådlöst och du kan därför ta med dig ditt internet var du än är. 4G-nätet är efterföljaren till 3G-nätet och har därför bättre teknikstandard. Det tillåter upp till 10 gånger högre hastighet än 3G-nätet och ger även bättre täckning.

 

Fiber - teknik

Fiberoptiken fungerar genom att ljusstrålen inuti kärnan totalreflekteras mot gränsytan till manteln. Således kan ljuset färdas mycket långa sträckor, förutsatt att kärnan är optiskt tätare än manteln och att infallsvinkeln mot mantelytan överstiger gränsvinkeln för totalreflektion.

Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare som skickar iväg och kodar ljussignaler genom de optiska fibrerna, samt av en mottagare som tar emot och avkodar dem. Om fibersystemet sträcker sig över långa avstånd, finns det ofta behov av signalförstärkare, som är utplacerade mellan sändaren och mottagaren.

Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Fördelen med lasersändare är dels att de kan överföra mer energi till den optiska fibern, dels att de inte ger så stor spridning av pulsen dispersion. En lägre dispersion ger större överföringskapacitet (bandbredd). Lasersändare är dock dyrare och mer temperaturkänsliga än lysdioder. Mottagaren översätter ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, TV eller telefon.

Det finns idag två typer av optiska fibrer, singelmod och multimod.
Stadsnät i Åmål AB använder uteslutande singelmodfiber i fibernätet.

En fördel med singelmodfiber är att alla signaler går lika lång väg genom fibern, och därför kan man sända signaler mycket längre väg innan de måste renas. Ljuset som sänds i singelmodfiber kommer vanligtvis från en laser. Kärndiametern på singelmodfiber brukar vara 10 mikrometer eller mindre.

Multimodfiber har större kärndiameter än singelmod och ljuset som sänds kommer vanligtvis från lysdioder. Vanliga yttermått på manteln är 125 mikrometer (en åttondels millimeter) i ytterdiameter, och på kärnan 62,5 mikrometer. Numera är 50 mikrometer allt vanligare.

Stadsnät i Åmål AB använder vid stamnätsbyggnationen olika sorters så kallad mikrokabel, till exempel typerna GNHLDV och GRHLDV. Kabeln kan innehålla 12-192 st fibrer.

Fiberteknik - Källa: Wikipedia


Sidan uppdaterad 2017-09-28

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress:
Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL

Postadress:
Box 32, 662 21 ÅMÅL

Fakturaadress:
PEPPOL-adress 0007:5567087530