Driftinformation

Här informerar vi om planerade och pågående driftstörningar och avbrott.

Under hösten uppgraderade vi mjukvaran som styr stadsnätet, nu har det blivit dags att uppgradera hårdvaran i nätet.

För att få så lite kundpåverkan som möjligt delas arbetet upp på flera tillfällen, samtliga nattetid. Kommande datum är hittills inplanerade:

  • Natt till tisdag 24 mars kl. 00.00-06.00 (klart)
  • Natt till tisdag 31 mars kl. 00:00-06:00 (klart)
  • Natt till tisdag 7 april kl. 00:00-06:00
  • Natt till tisdag 14 april kl. 00:00- 06:00
  • Natt till tisdag 21 april kl. 00:00-06:00

Fler tillfällen kan komma att planeras in.

Både längre och kortare störningar kommer att uppstå under de planerade driftfönstren. Inga störningar kommer dock att ske före eller efter arbetena, utan enbart inom de tidsintervallen vi angett ovan. Med andra ord blir det enbart störningar under natten för att så få som möjligt ska märka av uppgraderingsarbetet.

Varför görs ett sådant arbete i rådande Coronatider?

Vår ambition är att hålla vår verksamhet igång som vanligt så länge och i så stor utsträckning som möjligt eftersom stadsnätet och internetförbindelse är samhällsviktigt. I det arbetet ingår det att hålla vårt stadsnät i bästa möjliga skick, där det nu är dags att uppgradera vår hårdvara. Vi ser hur vikten av en fungerande anslutning – inte minst nu när fler och fler tvingas studera eller arbete hemifrån – blir allt tydligare. Att då pausa vår verksamhet anser inte vi vara särskilt lämpligt. Med det sagt vill vi dock vara tydliga med att vi ser allvarligt på rådande läge, därför genomför vi arbetet med försiktighet:

  • Vi delar upp arbetet på flera tillfällen för att kunna ta små steg i taget. Skulle situationen förvärras så att vi tvingas pausa arbetet är det mycket enklare att göra tack vare detta.
  • Vår personal har goda möjligheter att sköta delar av uppgraderingsarbetet på distans.

  • Skulle vi tvingas pausa arbetet helt kan vi göra det. Inget av servicefönstren är beroende av att nästkommande insats görs inom en viss framtid. Varje steg vi tar för nätet framåt och vi kan när som helst avbryta för att ta upp bollen senare. Därför tar vi ett steg i taget, utvärderar efter varje, samt gör nya riskbedömningar kontinuerligt.

 

Sidan uppdaterad 2020-03-18

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress:
Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL

Postadress:
Box 32, 662 21 ÅMÅL

Fakturaadress:
PEPPOL-adress 0007:5567087530

Upplever du problem med beställd tjänst?

Om du skulle uppleva problem med dina tjänster via stadsnätet ber vi dig att kontakta din tjänsteleverantör för felsökning och felanmälan. Men innan du felanmäler till din tjänsteleverantör kan du testa med att starta om din utrustning.

1. Gör mediaboxen strömlös genom att ta ut strömsladden ur vägguttaget.

2. Vänta ca 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den igen.

3. Tänk på att du även kan komma att behöva starta om annan utrustning som du använder till din tjänst, eventuell router och digitalbox, dator etc.

Om du även efter omstart av utrustning upplever problem med din anslutning och tjänster ber vi dig kontakta tjänsteleverantör för hantering.