Synpunkter

Viktig information om vårt ekonomisystem

Vår leverantör av ekonomisystem har blivit utsatt för en misstänkt cyberattack vilket påverkar oss och de funktioner som systemleverantören tillhandahar. 

Det innebär att vi för tillfället har problem med hantering av bland annat kundfakturering och att läsa in leverantörsfakturor samt betalning. 

Systemleverantören arbetar dygnet runt sedan det inträffade med att återställa systemet till full funktionalitet.

Om du förväntar dig en faktura från oss och inte mottagit din e-faktura, autogirobesked eller brevfaktura i början på vecka 51 ber vi dig kontakta oss.
Du når oss på 0532-77 72 00 eller på stadsnat@amal.se.


Vi beklagar det inträffade och de olägenheter detta kan medföra!