Utbyggnad av fibernätet vid Örnäs


Nu påbörjar vi utbyggnaden av fibernätet vid Örnäs!

Från vecka 19 och ett par veckor framöver kommer Stadsnät i Åmål AB gräva ner kanalisation i gatorna i bostadsområdet Örnäs.

Som boende i området är du välkommen att kontakta oss om det finns frågor eller funderingar kring grävarbetet eller möjligheten
att ansluta sig till stadsnätet.


Telefon: 0532-77 72 00
mail: louise.kjellgren@amal.se