Tänt var det här!

Under hösten har arbetet pågått för att ansluta en bostadsrättsförening i norra delen av Åmål
och ett antal företag på olika håll i tätorten.
Vi har nu den stora glädjen att meddela att arbetet är utfört för att kunna driftsätta dem och
att vi därmed kan konstatera att våra första kunder i nätet är i gång!

Nu närmast fortsätter gräv-, installations- och driftsättningsarbetet för att innan jul förhoppningsvis
kunna välkomna ännu fler till stadsnätet.