Stadsnätet bygger ut!

Stadsnätet i Åmål har haft  informationsmöten för respektive bostadsområde och nu påbörjat årets utbyggnad av stadsnätet i flera villaområden, i bland annat Ljungsberg, Hagalund, Rösen och Norra Kyrkogården.

Vi håller just nu på med att bygga områdesnät i bostadsområdena och lägger då kanalisation och förutsättningar i gatorna, för att sedan kunna ta anslutningsprocessen vidare till de hushåll som beställer anslutning till stadsnätet.

Följ gärna utvecklingen just ditt bostadsområde under "Anmäl och Följ intresse"!

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss om Ni vill veta mer om just Dina möjligheter att ansluta fastigheten till stadsnätet!