Stadsnät i Åmål firar 5 år

I går tisdag 15 december uppmärksammades Stadsnätet i Åmål i en artikel i den lokala tidningen PD.

PD:s reporter Andreas Dagström bjöds på en coronasäkrad rundvandring i en utav SÅAB:s noder. Under rundvandringen berättade bolagets VD/CEO Magnus Dalsbo om bland annat Stadsnätets bildande, uppdrag och framtid. 

-Vi har märkt ett ökat intresse för anslutning under 2020, vilket vi tror kan bero på coronapandemin och att man behöver bättre uppkoppling vid arbete och studier hemifrån, säger Magnus Dalsbo.

Ett nytt verksamhetsområde som SÅAB tror kommer växa framöver är IOT, internet of things eller sakernas internet. Tanken med IOT är att möjliggöra en ännu mer effektiv och resursoptimerad vardag med hjälp av sensorer. 

-Andra kommuner använder redan IOT på många olika sätt. Bland annat för att veta exakt hur många parkeringsplatser som finns lediga på en plats, hur hög jordfuktigheten är i allmänna odlingar och för att lägga upp körschema för sophanteringen på resurseffektivt sätt, berättar Magnus Dalsbo.

Stadsnät i Åmål AB firar i år 5-årsjubileum.

-Det var dagarna innan jul för 5 år sedan, som hushållen i två mindre bostadsområden i Åmål kopplades upp mot nätet för första gången. Det är lite nostalgiskt, säger Magnus Dalsbo. 

Läs gärna hela artikeln i tisdagens utgåva av PD, digitalt eller i pappersformat.