Stadsnät i Åmål AB bygger fibernät

 

I Åmåls kommun har det inte funnits något större intresse från marknaden att bygga ut fibernät. Det har gjorts vissa satsningar, exempelvis i några bostadsrättsföreningar, men i övrigt så har ingen aktör varit villig att bygga i hela tätorten.

Åmåls kommun tog eget initiativ
Åmåls kommun tog ett beslut att själva bygga ut fiber i tätorten. Det kommunala bolaget Stadsnät i Åmål AB, Såab, bildades och under sommaren 2014 gjordes en upphandling för fibernedläggning i Åmåls tätort.

Fastighetsägare erbjuds anslutning
Etapp 1 omfattar anslutning av alla kommunkoncernens fastigheter. Därutöver kommer fastighetsägare utmed förläggningen att erbjudas anslutning. Byggtiden är beräknad till cirka 9 månader.
-Vi eftersträvar hela tiden samförläggning med de aktörer som finns i Åmål och i etapp 1 har vi samförlagt cirka 4 kilometer ledningsrör för fiber på industriområdet tillsammans med Vattenfall. LBC Värm-Dal fick entreprenaden och i etapp 1 kommer vi att lägga ner ca 20 km ledningsrör för fiber, säger Magnus Dalsbo CEO/VD i Såab.

Planering för fortsatt utbyggnad
Magnus Dalsbo berättar att information om tidsplan, kostnader och tillgängliga tjänster kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.stadsnatamal.se.
-Vi kommer också att informera er fastighetsägare som berörs av etapp 1 med möten och folders.
Under vintern kommer en projektering att göras för etapp 2 där vi fortsätter utbyggnaden av fiber i Åmåls tätort.

Stamnät på landsbygden
Såab har även gjort en projektering av ett stamnät på landsbyggden som ska ge fiberföreningarna möjlighet att bygga sina föreningsnät. Idag finns det sju aktiva föreningar på landsbygden. Först ut är Fröskog fiberförening som redan är igång och bygger sitt nät. Du kan läsa mer om fiberföreningarna på:
www.stadsnatamal.se.

Fakta
• SÅAB bildades hösten 2013
• Kostnad för etapp 1 är beräknad till cirka 6,5 miljoner kronor
• Ledningsrör/fiberlängd för etapp 1 är cirka 20 km
• Det finns ett mål att 90 % av alla hushåll och företag i landet
   ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020.

 

 


Sidan uppdaterad 2014-11-25