Ska du gräva på din tomt? Gör ett ärende på Ledningskollen!


Gör ett ärende på www.ledningskollen.se för att snabbt och enkelt få besked om var ledning och kablar är nergrävda innan du påbörjar ditt grävarbete.
Tjänsten finansieras med offentliga medel. Att använda Ledningskollen är gratis för dig som användare!

Ett ärende når alla

När du vill veta var det finns ledningar i marken, gör du en begäran om ledningsanvisning på www.ledningskollen.se. Den når alla berörda ledningsägare i området som är med i Ledningskollen. Över 1100 ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) är med i tjänsten. Du ansvarar dock själv för interna ledningar, så som jord-och bergvärme, gräsklippartrådar, sommarvatten etc

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid.

När du skapat ärendet kommer de berörda ledningsägarna att kontakta dig med information om sina ledningar. Det tar olika lång tid för ledningsägare att svara men oftast har du svaren inom ett par dagar. När du fått alla svaren, och bekräftat dem, kan du börja gräva. 

Du minskar risken att gräva av andras ledningar 

Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. Ska någon annan gräva åt dig kan du låta den skapa ledningsärendet åt dig.

Besök ledningskollen.se för mer information och för att skapa ett ärende!