Sappa lanserar nya tjänster i stadsnätet!

Sappa utökar med en duoplay-tjänst, dvs både internet och tv i en gemensam lösning.
Sappa har tidigare funnits med som enbart TV-tjänst-leverantör men har nu även internettjänst tillgänglig.
En utav fördelarna med att ha en tjänsteleverantör till flera tjänster är att kunden kan uppleva det som enklare med färre leverantörer och en gemensam faktura.

- Vi jobbar ständigt med vårt utbud för att hålla det så brett och kvalitativt som möjligt. Det är spännande med befintliga leverantörer som nu utökar sina respektive, och därmed vårt, tjänsteutbud, säger Magnus Dalsbo, VD Stadsnät i Åmål AB. Här bevisas ju också fördelarna med vårt öppna nät, där både stora och små aktörer ryms och där kunden får friheten att välja mellan många olika tjänster. Vi konsumerar ju internetrelaterade tjänster på olika sätt, då måste också valfriheten vara hög.

Läs gärna mer om tjänsteutbudet här och på www.sappa.se!