Samverket - Digital verkstad för seniorer

Varje torsdag med start 1 september under hösten bjuder Samverket in olika aktörer till "Digital verkstad för seniorer" för att informera om sin respektive verksamhet.

På torsdagen den 20 oktoberär det  Stadsnät i Åmåls tur att delta, så om du är intresserad av att veta mer om vår verksamhet, hur en anslutning till stadsnätet funkar, hur man använder vår webbsida etc så finns vi på plats från kl. 10:00!


Välkomna till Studieförbundets vuxenskolans lokaler på Norra Långgatan 19!