SÅAB bygger ut i centrum

Just nu pågår arbete med att förlägga kanalisation och bygga områdesnät längs med Kungsgatan för att inom ett par veckor avsluta installationsarbetet i de fastigheter som beställt anslutning till stadsnätet.

Är du fastighetsägare i centrum och vill veta mer -
hör gärna av dig till oss!