Synpunkter

Projektering på landsbygd är gjord

 

Åmåls kommun tog 2013 ett beslut att investera 6 miljoner kronor för en utbyggnad av fiber på landsbygden. Kommunen skulle bygga bort så kallade vita fläckar och samtidigt ta del av bidrag från Västra götalandsregionen. Efter detta har det bildats sju fiberföreningar i kommunen som vill bygga sina områdesnät.

Men med anledning av gles bebyggelse och dåligt tillgång till kommunens stamnät så fanns det inte ekonomi för alla föreningar att bygga sina områdesnät. Stadsnät i Åmål AB fick då uppdrag att projektera för ett förtättat stamnät som skulle ge alla föreningar en möjlighet att bygga sina onmrådesnät för en rimlig kostnad.

 

En förutsättning för projekteringen var att ingen fastighet i områdesnäten skulle ha längre än 9 kilometer till närmaste anslutningspunkt (stamnätet). En annan förutsättning var att varje enskild fastighetsägare skulle betala högst 20.000 kr i anslutningsavgift.

 

För projekterade kostnader, se PDF-fil

Projektering landsbygden pdf (pdf 79 KB)

 

 


Sidan uppdaterad 2014-11-26