Planerad utbyggnad Västra Åsen - Vetevägen

Stadsnätet planerar börja gräva ner kanalisation i gatorna för att bygga områdesnät i ditt bostadsområde under november och i samband med detta erbjuder vid dig som villaägare i berört område möjligheten att ansluta din bostad till stadsnätet.

Vänligen se informationsbrev och anslutningsavtal som skickats ut till ditt hushåll. Om du är intresserad av att ansluta din fastighet under hösten 2016 ber vi dig skicka in dina anslutningsavtal senast den 10 november. Du vet väl om att du kan följa utvecklingen i ditt område på vår hemsida under "anmäl och följ intresse"!

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad en anslutning till stadsnätet innebär eller om du har andra frågor!

Kontakta oss gärna på telefon 0532-77 72 00 eller maila på stadsnat@amal.se