Synpunkter

Nytt samverkans- bolag


Sex kommunala fibernät bildar ett samverkansbolag som ska verka för öppna, neutrala stadsnät i berörda kommuner. Namnet på bolaget är MittNät AB och kommer att ansvara för central utrustning, stödsystem samt ett intressant tjänsteinnehåll i respektive kommuns fibernät.

 

– Det har varit ett spännande arbete att tillsammans med de andra kommunerna diskutera fram hur vi på bästa sätt kan samverka för att säkerställa en regional bredbandsutbyggnad, säger Hafsteinn Jonsson ny CEO/VD i MittNät. – Vi är naturligtvis öppna för att fler kommuner ansluter sig framöver, fortsätter Hafsteinn.

 

Regionala samarbeten har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att arbeta med fibernät. Exempel på regionala samarbeten finns i Mälardalen och Västerbotten. I de sex berörda kommunerna bor det sammanlagt ca 156 000 personer i ca 73 000 hushåll och ca 10 000 arbetsställen. Detta ökar naturligtvis intresset hos leverantörer att erbjuda sina tjänster.

 

– Genom det här samarbetet säkerställer vi att vi samarbetar kring de frågor där vi ser vinst i att gå samman, som exempelvis tjänster i nätet, men vi behåller fortfarande drivkraften att bygga ut nätet och äga viktig samhällsinfrastruktur i respektive kommun, säger bolagets styrelseordförande Gunnar Ordell. 

De sex kommuner som bildar bolaget är: Karlstads El- och Stadsnät, Hammarö kommun, Munkfors kommun, Arvika kommunnät, Stadsnät i Åmål och Forshaga Fibernät.
Sidan uppdaterad 2015-06-17