Synpunkter

Nu fortsätter fibernätsutbyggnaden vid Karlberg, Mörtebol och Stetterud!


Från vecka 32 och ett par veckor framöver kommer Stadsnät i Åmål AB gräva ner kanalisation i gatorna i bostadsområdet norr/nordväst om Karlbergsgymnasiet, för att sedan fortsätta till Mörtebolsområdet. Därefter fortsätter vi i Stetterudsområdet. Informationsmöte har hållits och de boende i området har blivit erbjudna möjligheten till anslutning. Som boende i området är du välkommen att kontakta oss om det finns frågor eller funderingar kring grävarbetet eller möjligheten att ansluta sig till stadsnätet.


Ring 0532-77 72 00 eller maila på stadsnat@amal.se så hjälper vi gärna dig!