MittNät utsedd till "Årets stadsnät"

Varje år samlar branschföreningen Svenska stadsnätsföreningen alla Sveriges stadsnät för en stor konferens där erfarenheter och kunskap kring digitalisering, utveckling och fiberutbyggnad delas.
Varje år delas det även ut pris till "Årets stadsnät", där juryn i år utsett MittNät som mottagare.

Priset går till det stadsnät som stått för det lilla extra, som har lyckats extra bra eller helt enkelt sticker ut på ett positivt sätt. MittNät, som består av nio samarbetande kommunala stadsnät från Åmål, Karlstad, Hammarö, Kil, Munkfors, Arvika, Forshaga, Årjäng och Vansbro.

- Utöver det här fina priset, som verkligen är en jättefin bekräftelse på att vi gör saker rätt, ser vi att vårt samarbete verkligen ger resultat då vi fortsätter att växa. Vid starten var vi sex stadsnät, nu är vi nio, säger Elin Bertilsson, CEO/VD i Mittnät.

-Fantastiskt kul såklart! Det här priset är ett kvitto på att vi inom MittNät gör bra saker och att gott samarbete verkligen fungerar, säger Magnus Dalsbo, CEO/VD för Stadsnät i Åmål AB.Juryn s motivering i sin helhet:

"MittNät har tagit en ledande position i arbetet med att öka den regionala samverkan mellan stadsnät i Värmland, Dalarna och Dalsland. Samarbetet har tillgängliggjort de lokala stadsnätens fiberinfrastruktur för marknaden och på så sätt ökat affärsnyttan för MittNäts delägare.

Kommunerna i de tre länen skiljer sig åt både till befolkningsmängd men också till yta. Samarbetet har på ett framgångsrikt sätt överbryggat de utmaningar som kommer med stadsnätens och kommunernas olikheter. MittNät har istället nyttjat de lokala stadsnätens unika förutsättningar och möjligheter och gjort dessa till sin framgångsfaktor.

Genom att frikostigt dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom samverkan har de även blivit ett viktigt bollplank för de stadsnät som arbetar med att starta upp liknande samverkansformer.

Sammantaget utgör MittNät ett gott exempel för hur stadsnät kan samverka utan att göra avkall på den lokala närvaron."
                                                        

                                                         Elin Bertilsson, VD Mittnät