Ledningskollen


Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla (och samordna) grävarbeten

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar.

Ledningskollen är en tjänst som gör grävarbeten enklare och snabbare för alla inblandade. Den som ska gräva, till exempel på den egna tomten eller fastigheten, kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var ledningar och kablar är nergrävda.

Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten har nytta av Ledningskollen, liksom naturligtvis de som äger ledningarna. Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk.

Så innan du påbörjar exempelvis grävarbete på din tomt i sommar - Gör ett ledningsanvisningsärende!

Gör så här:
 - Gå in på www.ledningskollen.se och registrera dig som användare.
 - Logga in och skapa ett ärende.
 - Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med ledningar i området.
 - Invänta svar från ledningsägare

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät.

Läs mer på ledningskollen.se!