Synpunkter

Företagskampanj

Stadsnätet har nu avslutat 2018-års anslutningsarbete där så väl företag, hyreshus, villahushåll och bostadsrättsföreningar anslutits till stadsnätet och har nu tillgång till bredbandstjänster så som internet, tv och telefoni – allt via fiber!

Det är mycket glädjande att se att intresset är så stort och att det är så många som väljer Åmåls egna stadsnät!

Stadsnät i Åmål AB (SÅAB) har sedan starten 2015 byggt ut fibernätet i Åmål och haft möjligheten att erbjuda Åmålsborna och näringsidkare den senaste tekniken och riktigt snabb och stabil uppkoppling.
I takt med att stadsnätet har byggts ut och utvecklats har även tjänsterna i nätet blivit fler och idag finns många leverantörer som har möjlighet att leverera privat- och företagstjänster i vårt stadsnät.

Även 2018 var ett händelserikt år när det kommer till utbudet i nätet och vi har haft den stora glädjen att presentera både helt nya leverantörer men även leverantörer som tidigare funnits med men som breddat sig med fler tjänster i nätet.

Pågående kampanj riktar sig till företag och verksamheter och avser anslutning under våren 2019. Kampanjen pågår till 2019-03-31.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!