EfteranslutningskampanjenFrån slutet av 2015 och 2016 har Stadsnätet i Åmål AB haft möjligheten att erbjuda anslutning i stora delar av tätortens villaområde, och just nu pågår efteranslutningskampanj i samma områden på mångas efterfrågan parallellt som fiberutbyggnaden i nya områden pågår!

Vi har nu passerat sista beställningsdatum och sammanställt samtliga beställningar som inkommit i området under kampanjen och startat igång första stegen i anslutningsprocessen.

Anslutningsprocessen inleds med att en projektör kontaktar respektive hushåll som beställt anslutning till stadsnätet för att boka tid för genomgång av fastigheten. Man kommer då överens om sträcka för tomtschakt och inomhusplacering av utrustning. Därefter följer tomtschakt, fiberinstallation och driftsättning löpande i området.

Om du är intresserade av en anslutning till stadsnätet ber vi dig kontakta oss så hjälper vi dig!