Com Hem - nu även företagstjänster i stadsnätet

Från 28 november kommer fibertjänster från Com Hem finnas tillgängliga även för företag!
                                                               Håll utkik här från den 28 november om du vill veta mer!