Synpunkter

Com Hem blir Tele2

Com Hem går i hop med Tele2 och heter nu Tele2. Läs gärna mer om sammanslagningen på Tele2:s webbplats www.tele2.se