Anslutningsprocessen är i gång!

Om du bor i bostadsområde Rösen Östra, Norra Kyrkogården, Rösparken, Hagalund, Ljungsberg, Centrum Södra eller Kotten och beställt anslutning till stadsnätet kan du ha lite extra koll  i brevlådan under vecka 21-22 då vi kommer skicka tillbaka ditt exemplar av avtalet samt informera om preliminär tidsplan för anslutningsprocess.

Anslutningsarbetet för samtliga ovan nämnda bostadsområden i tätorten planerar pågå löpande under hela 2017.

Anslutningsprocessen inleds med att en projektör kommer att kontakta er som har beställt anslutning för bokning av tid för genomgång av tomtschakt och inomhusinstallation. Därefter följer utförande av tomtschakt i respektive område. Ni kommer därefter på nytt bli kontaktade för bokning av inomhusinstallation och driftsättning.

Ni kommer få ett brev i samband med att er anslutning i hemmet är klar och då även information bland annat om hur man kan komma i gång med sin anslutning.

Du vet väl om att du redan nu kan se över tjänsteutbudet, som du sedan som ansluten kund kommer kunna ha tillgång till!