Anslutning pågår i Hammarshaget!

De första tomtschakten stod klara i bostadsområdet Hammarshaget förra veckan, och nu fortsätter arbetet med att gräva ner kanalisation till samtliga fastigheter som beställt en anslutning till stadsnätet i området. Grävarbetet planeras vara klart under nästa vecka och fastigheten är då förberedd för nästa steg i anslutningsprocessen.
Läs mer om vad som händer just nu!