Vad pågår just nu?


Sedan hösten 2014 har ca 4,5 mils kanalisation blivit nedgrävd i stora delar av Åmål.
I december 2015 välkomnade vi våra allra första kunder in i nätet och nu fortsätter vi utveckla och driftsätta nätet för att kunna ansluta ännu fler hushåll och företag under 2016.

Stort intresse för fiber i Åmål


Under 2017 fortsätter anslutningsarbetet och vidare utbyggnad av stadsnätet i tätorten.

Vår preliminära tidsplan och turordning från augusti 2017 är enligt följande: Kotten, Rösen Östra, Norra Kyrkogården, Rösparken, Hagalund, Ljungsberg och Centrum Södra.

Efter att gatuschakt är utfört och områdesnät är klart i respektive område inleds anslutningsprocessen med att
vår projektör kontaktar er för att boka tid för genomgång av tomtschakt och inomhusinstallation. Under genomgången med projektören kommer ni tillsammans komma överens om en lösning avseende er fastighet.

Från att projekteringen är klar kommer arbetet för tomtschakt på respektive fastighet utföras och därpå kommer fiberentreprenören att kontakta er för att boka upp en tid för inomhusinstallation

Kontakta oss om du saknar information och/eller anslutningsavtal så hjälper vi dig!

Du vet väl om att du kan följa utvecklingen i just ditt bostadsområde här!


 
  Gatusschaktarbete i området Hagalund

Hyreshus och bostadsrättsföreningar

Utöver fibernätsutbyggnaden i villaområden ansluts även flerfamiljsbostäder och bostadsrätts/samfällighetsföreningar till stadsnätet.
Om Du är kontaktperson för en bostadsrätts- eller samfällighetsförening eller ägare för hyresfastighet och intresserad av att veta mer om stadsnätet och Din möjlighet till anslutning är Du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss! Vi deltar även gärna på informationsmöten med medlemmar om så önskas!

Parallellt med installationer till hushållen pågår även fiberbyggnationen till företag runt om i Åmål. Kontakta oss gärna om ditt företag vill veta mer om vad en anslutning till stadsnätet innebär!

  
Schaktning på Nygårdsvägen för anslutning av Räddningstjänsten under vintern 2016

Stadsnät i Åmål AB är ett så kallat öppet stadsnät när flera tjänsteleverantörer har möjlighet att leverera tjänster.

Möten och förhandlingar pågår kontinuerligt med tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda ett så bra och brett utbud som möjligt.

 

 


Sidan uppdaterad 2017-09-15

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress: Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL
Postadress: Box 32, 662 21 ÅMÅL