Vad pågår just nu?


Sedan hösten 2014 har ca 4,5 mils kanalisation blivit nedgrävd i stora delar av Åmål.
I december 2015 välkomnade vi våra allra första kunder in i nätet och nu fortsätter vi utveckla och driftsätta nätet för att kunna ansluta ännu fler hushåll och företag.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om stadsnätet och vad det innebär att ansluta din fastighet!

Stort intresse för fiber i Åmål


Under 2017 har anslutningsarbetet och vidare utbyggnad av stadsnätet i tätorten fortsatt. Parallellt med att enskilda fastigheter i villaområden anslutits under året har vi även mött stort intresse hos hyreshus, bostadsrättsföreningar och företag. Nu planerar vi för 2018 och den fortsatta utbyggnaden av stadsnätet!

Vi håller även just nu på att planera för övriga aktiviteter och kampanjer som planeras pågå under våren 2018! Berörda fastighetsägare får erbjudande om respektive kampanj per post.


 
  Gatusschaktarbete i området Hagalund

Hyreshus och bostadsrättsföreningar

Utöver fibernätsutbyggnaden i villaområden ansluts även flerfamiljsbostäder och bostadsrätts/samfällighetsföreningar till stadsnätet.
Om Du är kontaktperson för en bostadsrätts- eller samfällighetsförening eller ägare för hyresfastighet och intresserad av att veta mer om stadsnätet och Din möjlighet till anslutning är Du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss! Vi deltar även gärna på informationsmöten med medlemmar om så önskas!

Parallellt med installationer till hushållen pågår även fiberbyggnationen till företag runt om i Åmål. Kontakta oss gärna om ditt företag vill veta mer om vad en anslutning till stadsnätet innebär!

  
Schaktning på Nygårdsvägen för anslutning av Räddningstjänsten under vintern 2016

Stadsnät i Åmål AB är ett så kallat öppet stadsnät när flera tjänsteleverantörer har möjlighet att leverera tjänster.

Möten och förhandlingar pågår kontinuerligt med tjänsteleverantörer för att kunna erbjuda ett så bra och brett utbud som möjligt.

 

 


Sidan uppdaterad 2017-12-28

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress: Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL
Postadress: Box 32, 662 21 ÅMÅL