Tidsplan och utbyggnad

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades i slutet av 2013 med uppdraget att förse medborgare och företag i Åmål med fiberoptiskt nät.
Målet är att alla ska ges möjlighet att ansluta sin fastighet.

Bakgrunden var att Åmåls kommun under en längre tid hade svårt att få aktörer att bygga ut fiber till företag och privatpersoner. Därför togs ett politiskt beslut att kommunen skulle själva bygga ett fibernät i tätorten.

Enligt plan skulle fibernätet byggas etappvis där första etappen inkluderade kommunala anläggningar och fastigheter samt industriområdet som planerades genomföras till juni 2015.
Första etappen kom dock till att utvecklas till att inkludera även flera villaområden i tätorten.
Entreprenadens genomförandeplan blev därmed förskjuten i tid då omfattningen blev mycket större än först beräknat.

Under hösten och vintern 2015 slutfördes kanalisationsarbetet för första etappen och de första kunderna i nätet kunde driftsättas i december samma år.

Under 2016 fortsatte vi bygga och utveckla stadsnätet till fler villaområden, hyreshus, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och företag.

Under 2017 fortsätter anslutningsarbetet och vidare utbyggnad av stadsnätet i tätorten.
 

     

 

Stort intresse för fiber bland Åmålsborna

Stadsnät i Åmål AB utvecklar nu fibernätet till företag och hushåll i hela Åmåls tätort.

Vi ser att intresset för fiber redan är stort och många undrar vad som händer efter att man anmält sitt intresse för en anslutning.Villaägare

Alla villor i Åmåls tätort har blivit indelade i olika områden. Som villaägare kan du både anmäla ditt intresse för en anslutning till stadsnätet samt följa utvecklingen i området här.

Vårt uppdrag är att erbjuda samtliga hushåll möjligheten till fiberanslutning till år 2020. Under 2016 har ett stort antal hushåll och företagare blivit anslutna till stadsnätet och fiberutbyggnaden fortsätter under hela 2017.

Genom att lämna en intresseanmälan om anslutning kan du som villaägare visa ditt intresse och genom att ange en mailadress i din intresseanmälan kan du emotta information från oss genom de utskick som görs avseende driftinformation, nyhetsbrev och liknande.

Under 2017 bygger vi ut i följande områden: Sveaparken, Kotten, Rösen Östra, Norra Kyrkogården, Rösparken, Hagalund, Ljungsberg och Centrum Södra.

Anslutningsprocessen inleds av att en projektör kontaktar och besöker varje hushåll, som tecknat anslutningsavtal, för genomgång av utförande avseende tomtschakt och inomhusinstallation.
När projekteringen är klar i området kommer arbetet för tomtschakt på respektive fastighet genomföras och därpå kommer fiberentreprenören att kontakta er för att boka upp en tid för inomhusinstallation.

När tomtschakt och installationsarbete sedan är klart och du har emottagit ett meddelande som bekräftar att anslutningen till din adress är färdig,  då är också din anslutning klar för att börja användas.

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet eller bara vill ha mer information är du hjärtligt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Hyreshus, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar och företagare

När det kommer till hyreshus ser anslutningsprocessen lite annorlunda ut än när enskild villa och ett villaområde ansluts. Stadsnät i Åmål AB tecknar avtal med fastighetsägaren och ansluter fastigheten till stadsnätet vid överenskommen punkt. Därefter ansvarar fastighetsägaren för att ansluta de enskilda hushållen i byggnaden genom ett fastighetsnät.

Om du bor i samfällighetsförening, bostadsrättsförening eller hyreshus ber vi er ordförande/utsedd person alternativt fastighetsägare/representant för bostadsbolaget att höra av sig till oss så lämnar vi gärna offert på en anslutning till er. Vi deltar även gärna på informationsmöte med medlemmar om så önskas.

Om du är företagare eller bedriver verksamhet i av annan ägd fastighet ber vi dig ta kontakt med fastighetsägaren i första hand för att visa ditt intresse för en anslutning.

 

 


Sidan uppdaterad 2017-09-15

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00


Besöksadress: Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL
Postadress: Box 32, 662 21 ÅMÅL