Tidsplan och utbyggnad

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades i slutet av 2013 med uppdraget att förse medborgare och företag i Åmål med fiberoptiskt nät.
Målet är att alla ska ges möjlighet att ansluta sin fastighet.

Bakgrunden var att Åmåls kommun under en längre tid hade svårt att få aktörer att bygga ut fiber till företag och privatpersoner. Därför togs ett politiskt beslut att kommunen skulle själva bygga ett fibernät i tätorten.

Enligt plan skulle fibernätet byggas etappvis där första etappen inkluderade kommunala anläggningar och fastigheter samt industriområdet som planerades genomföras till juni 2015.
Första etappen kom dock till att utvecklas till att inkludera även flera villaområden i tätorten.
Entreprenadens genomförandeplan blev därmed förskjuten i tid då omfattningen blev mycket större än först beräknat.

Under hösten och vintern 2015 slutfördes kanalisationsarbetet för första etappen och de första kunderna i nätet kunde driftsättas i december samma år.

Under 2016 och 2017 fortsatte vi bygga och utveckla stadsnätet till fler villaområden, hyreshus, samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar och företag.

Nu planerar vi för 2018 och den fortsatta utbyggnad av stadsnätet i tätorten!
 

     

 

Stort intresse för fiber bland Åmålsborna

Stadsnät i Åmål AB utvecklar nu fibernätet till företag och hushåll i hela Åmåls tätort.

Vi ser att intresset för fiber redan är stort och många undrar vad som händer efter att man anmält sitt intresse för en anslutning.Villaägare

Alla villor i Åmåls tätort har blivit indelade i olika områden. Som villaägare kan du både anmäla ditt intresse för en anslutning till stadsnätet samt följa utvecklingen i området här.

Under 2016 blev ett stort antal hushåll och företagare anslutna till stadsnätet och fiberutbyggnaden fortsatte även under hela 2017. När vi nu avslutar 2017-års planerade anslutningsarbeten i Åmåls villaområden har vi byggt ut stadsnätet samtliga områden i Åmåls tätort och alla villor har fått erbjudande om anslutning vid tillfället för utbyggnad.

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet är du hjärtligt välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer! Eller gör en intresseanmälan här så hör vi av oss till dig!

På vår hemsida, under visa och följ intresse,  kan du som villaägare visa ditt intresse och genom lämna din mailadress kan du ta emot information från oss genom de utskick som görs angående nyheter, driftinformation och liknande.


Anslutningsprocessen inleds av att en projektör kontaktar beställaren för genomgång av tomtschakt och inomhusinstallation. När projekteringen är klar kommer arbetet för tomtschakt på fastigheten genomföras och därpå kommer fiberentreprenören att kontakta beställaren för att boka upp en tid för inomhusinstallation.

När tomtschakt och installationsarbete sedan är klart och du har emottagit ett meddelande som bekräftar att anslutningen till din adress är färdig,  då är också din anslutning klar för att börja användas.

Hyreshus, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar och företagare

Stadsnät i Åmål AB tecknar avtal med fastighetsägaren och Stadsnätet installerar ett anslutningsskåp vid projekteringen överenskommen punkt i fastigheten. Därefter ansvarar fastighetsägaren för att ansluta de enskilda hushållen i byggnaden genom ett fastighetsnät.

Om du bor i samfällighetsförening, bostadsrättsförening eller hyreshus ber vi er ordförande/utsedd person alternativt fastighetsägare/representant för bostadsbolaget att höra av sig till oss så lämnar vi gärna offert på en anslutning till er. Vi deltar även gärna på informationsmöte med medlemmar om så önskas.

Om du är företagare eller bedriver verksamhet i av annan ägd fastighet ber vi dig ta kontakt med fastighetsägaren i första hand för att visa ditt intresse för en anslutning.

 

 


Sidan uppdaterad 2017-12-28

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00


Besöksadress: Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL
Postadress: Box 32, 662 21 ÅMÅL