Stadsnät i Åmål AB

 

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät – framtidens nät med oändliga möjligheter.

Bakgrunden var att Åmåls kommun under en längre tid hade svårt att få privata aktörer att bygga ut fiber till företag och privatpersoner. Därför togs ett politiskt beslut att kommunen skulle själva bygga ett fibernät i Åmåls kommun.

VD för bolaget är Magnus Dalsbo.

Åmåls kommun har antagit ett program för elektronisk kommunikation. Här beskrivs nuläge och möjlig framtidsutveckling.

Bredbandsstrategi pdf (pdf 656 KB)

 

 

 


Sidan uppdaterad 2015-12-04

KONTAKTINFORMATION

Stadsnät i Åmål AB
E-post: stadsnat@amal.se
Telefon: 0532-77 72 00

Besöksadress: Hjeltegatan 11, 662 30 ÅMÅL

Postadress: Box 32, 662 21 ÅMÅL

Dokumentation

Folder "Tillsammans bygger vi..." pdf (pdf 1,1 MB)